Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚIGW w Toruniu na usuwanie azbestu w 2020 roku

W 2020r. Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB19066/OZ-az z dnia 02.09.2019r. dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza" w wysokości 19.259,80 zł. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 21.016,80 zł zł. Kwota dotacji wyniosła 19.259,80 zł, pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Mrocza (kwota 1.757,00 zł). W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 49,24 Mg (1,92 Mg – demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 47,32 Mg- transport i i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) z 23 posesji położonych na terenie gminy Mrocza.

      logo

metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (18 listopada 2020)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (18 listopada 2020, 10:22:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44