Zarządzenie Nr 0050.322.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy”

Pobierz (133kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (21 maja 2020)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196