Zarządzenie Nr 0050.285.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (20 lutego 2020)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:34:10)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:35:59)
Zmieniono: Korekta daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 101