Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu”

Pobierz (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (26 marca 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:28:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260