Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa ciągnika komunalnego oraz maszyn do prac komunalnych (pług odśnieżny lemieszowy, posypywarka/rozsiewacz piasku z solą,  zamiatarka z pojemnikiem na zmiotki oraz systemem zraszającym, kosiarka bijakowa z wysokim wysypem oraz przyczepa do transportu ciągnika wraz z osprzętem”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (10 kwietnia 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:24:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380