Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2019 roku - 3.400.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (11 kwietnia 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:22:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235