Zarządzenie nr 0050.93.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, Drążno, gm. Mrocza, dz. ewid. 32/5 - etap II”

Pobierz (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (25 kwietnia 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:20:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133