Zarządzenie nr 0050.126.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku”

Pobierz (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (13 czerwca 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:13:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368