Zarządzenie Nr 0050.154.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrocza”

Pobierz (271kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (12 lipca 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123