Zarządzenie Nr 0050.188.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.184.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia    11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”

Pobierz (271kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (18 września 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:05:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371