Zarządzenie Nr 0050.186.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku - Odbudowa i remont zniszczonej kotłowni centralnego ogrzewania (zalanie pomieszczeń kotłowni wraz z urządzeniami) Szkoły Podstawowej w Witosławiu gm. Mrocza powstałych wskutek wystąpienia nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 oraz towarzyszącym jej huraganowym wiatrom i nawalnym deszczom”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (18 września 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:01:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136