Zarządzenie Nr 0050.187.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (18 września 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 08:57:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178