Uchwała nr XVIII/146/2020Rady Miejskiejz dnia 31 stycznia 2020w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. z 2019 poz.506 ze zm.) w związku z § 63 ust. 3 Statutu Gminy Mrocza przyjętego Uchwałą Nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r.(j.t. Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 marca 2019 r.); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/146/2020
Rady Miejskiej
z dnia 31 stycznia 2020


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. z 2019 poz.506 ze zm.) w związku z § 63 ust. 3 Statutu Gminy Mrocza przyjętego Uchwałą Nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r.(j.t. Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 marca 2019 r.); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (282kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (309kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (16 lutego 2020, 09:53:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36