Uchwała nr XVIII/143/2020Rady Miejskiejz dnia 31 stycznia 2020w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieliNa podstawie art. 70a ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i poz. 2245, z 2019r. poz. 730 i poz. 1287) oraz § 2, § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/143/2020
Rady Miejskiej
z dnia 31 stycznia 2020


w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na podstawie art. 70a ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i poz. 2245, z 2019r. poz. 730 i poz. 1287) oraz § 2, § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (210kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (236kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (16 lutego 2020, 09:44:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37