Uchwała nr XXv/8/177/04Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2004w sprawie zaciągniętego kredytu komercyjnego krótkoterminowego inwestycyjnego na zdanie współfinansowane ze środków SAPARD w 2004 r. pod nazwą: 1.„Budowa drogi gminnej Mrocza – Dąbrowice I etap”; 2.„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiele i Białowieża”;Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 9, lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203)

Uchwała nr XXv/8/177/04
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zaciągniętego kredytu komercyjnego krótkoterminowego inwestycyjnego na zdanie współfinansowane ze środków SAPARD w 2004 r. pod nazwą: 1.„Budowa drogi gminnej Mrocza – Dąbrowice I etap”; 2.„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiele i Białowieża”;

Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 9, lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203)


pobierz (114kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (7 stycznia 2005, 11:43:02)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (10 stycznia 2005, 08:27:21)
Zmieniono: Zmiana numeru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1919