Uchwała nr XXV/7/176/04Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2004zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości , poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U.z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) art.5 i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj.Dz.U.z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 z 2003 roku Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966 i z 2004 Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 46 poz.794)

Uchwała nr XXV/7/176/04
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2004


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości , poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U.z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) art.5 i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj.Dz.U.z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 z 2003 roku Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966 i z 2004 Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 46 poz.794)


pobierz (99kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (7 stycznia 2005, 11:40:04)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (10 stycznia 2005, 13:15:11)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1650