NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/7/258/04Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2004w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej , poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm.Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806 , Nr 153poz.1271, Nr214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717,Nr162 poz.1568 i z 2004 r Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.15 i art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz.U.z 2002 r Nr 9 poz.84 , Nr 200 poz.1683 oraz z 2003 r Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966,i z 2004 r Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 46 poz. 794 ).

Uchwała nr XXIV/7/258/04
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2004


w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej , poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm.Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806 , Nr 153poz.1271, Nr214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717,Nr162 poz.1568 i z 2004 r Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.15 i art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz.U.z 2002 r Nr 9 poz.84 , Nr 200 poz.1683 oraz z 2003 r Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966,i z 2004 r Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 46 poz. 794 ).


pobierz (100kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 grudnia 2004, 10:15:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1720