NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/6/257/04Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2004w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001, Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ) , art. 6 ust.3 i art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (t.j Dz.U. z 1993 r Nr 94 poz.431, z 1994 r Nr 1 poz.3 , z 1996 Nr 91 poz.409 , z 1997 r Nr 43 poz.272 , Nr 137 poz.926, z 1998 r Nr 108 poz.681 , z 2001 r Nr 81poz.875, z 2002 r Nr 200 poz.1680, z 2003 r Nr 110 poz.1039, Nr 162 poz.1568) oraz Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r ( M.P Nr 43 poz.765 )

Uchwała nr XXIV/6/257/04
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2004


w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001, Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ) , art. 6 ust.3 i art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (t.j Dz.U. z 1993 r Nr 94 poz.431, z 1994 r Nr 1 poz.3 , z 1996 Nr 91 poz.409 , z 1997 r Nr 43 poz.272 , Nr 137 poz.926, z 1998 r Nr 108 poz.681 , z 2001 r Nr 81poz.875, z 2002 r Nr 200 poz.1680, z 2003 r Nr 110 poz.1039, Nr 162 poz.1568) oraz Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r ( M.P Nr 43 poz.765 )


pobierz (110kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 grudnia 2004, 10:13:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1704