NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/5/256/04Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2004w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568 i z 2004 r Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ) art. 5 i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j Dz.U. z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 z 2003 roku Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966 i z 2004 r Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959 Nr 123 poz.1291), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 46,poz.794 ).

Uchwała nr XXIV/5/256/04
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2004


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568 i z 2004 r Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ) art. 5 i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j Dz.U. z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 z 2003 roku Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966 i z 2004 r Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959 Nr 123 poz.1291), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 46,poz.794 ).


pobierz (150kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 grudnia 2004, 10:11:15)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (10 stycznia 2005, 08:36:48)
Zmieniono: Dodanie załacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1889