NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/4/255/04Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2004w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz U 2001r, Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220 ; Nr 62,poz.558; Nr 113, poz.984 , Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203) w związku z art.10 ust.1i2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U z 2002r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. / MP Nr 43 poz.753 / , oraz Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 26 października 2004r. / MP Nr 46 poz. 794 /

Uchwała nr XXIV/4/255/04
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2004


w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz U 2001r, Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220 ; Nr 62,poz.558; Nr 113, poz.984 , Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203) w związku z art.10 ust.1i2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U z 2002r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. / MP Nr 43 poz.753 / , oraz Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 26 października 2004r. / MP Nr 46 poz. 794 /


pobierz (338kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 grudnia 2004, 10:09:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1268