NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/3/254/04Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2004w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2005 r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568, i z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr116 poz. 1203), w związku z art. 18 i art. 19 pkt.1 lit. ,,d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683 i z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1996 z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291).

Uchwała nr XXIV/3/254/04
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568, i z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr116 poz. 1203), w związku z art. 18 i art. 19 pkt.1 lit. ,,d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683 i z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1996 z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291).


pobierz (138kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 grudnia 2004, 10:07:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1856