NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/2/253/04Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2004w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony ŚrodowiskaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055,Nr153 poz.1271, Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz.627, Nr 115 poz.1229 z 2002r Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr233 poz.1957, z 2003r Nr 46 poz.392,Nr 80 poz.717 i 721, Nr 162 poz.1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr217 poz.1124, z 2004r Nr 19 poz.177,Nr 49 poz.464, Nr 70 poz.631, Nr 91 poz.875, Nr92 poz.880, Nr 96 poz.959, Nr 121 poz.1263) oraz art. 14 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628; z 2002r Nr 41 poz. 365, Nr 113 poz. 984, Nr 199 poz. 1671; z 2003r Nr 7 poz. 78 oraz z 2004r Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1208, Nr 191 poz. 1956)

Uchwała nr XXIV/2/253/04
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2004


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055,Nr153 poz.1271, Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz.627, Nr 115 poz.1229 z 2002r Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr233 poz.1957, z 2003r Nr 46 poz.392,Nr 80 poz.717 i 721, Nr 162 poz.1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr217 poz.1124, z 2004r Nr 19 poz.177,Nr 49 poz.464, Nr 70 poz.631, Nr 91 poz.875, Nr92 poz.880, Nr 96 poz.959, Nr 121 poz.1263) oraz art. 14 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628; z 2002r Nr 41 poz. 365, Nr 113 poz. 984, Nr 199 poz. 1671; z 2003r Nr 7 poz. 78 oraz z 2004r Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1208, Nr 191 poz. 1956)


pobierz (168kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 grudnia 2004, 10:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1084