NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/377/2013Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2013w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu, Infrastruktury Gospodarczej i RolnictwaNa podstawie §13 ust 3 Statutu Gminy Mrocza przyjętego uchwała Nr VI/8/60/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mrocza (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 Nr 53 poz. 897 zmienionego Uchwałą Nr XI/4/123/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Statutu Gminy Mrocza, Uchwała Nr XIV/3/175/03 rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza, Uchwałą Nr XIII/29/165/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statut Gminy Mrocza, Uchwała Nr XIV/84/07 Rady Miejskiej Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza, Uchwała Nr XXII/73/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza, Uchwałą Nr XXXII/13/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza, Uchwała Nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie statutu Gminy Mrocza); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/377/2013
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu, Infrastruktury Gospodarczej i Rolnictwa

Na podstawie §13 ust 3 Statutu Gminy Mrocza przyjętego uchwała Nr VI/8/60/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mrocza (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 Nr 53 poz. 897 zmienionego Uchwałą Nr XI/4/123/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Statutu Gminy Mrocza, Uchwała Nr XIV/3/175/03 rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza, Uchwałą Nr XIII/29/165/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statut Gminy Mrocza, Uchwała Nr XIV/84/07 Rady Miejskiej Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza, Uchwała Nr XXII/73/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza, Uchwałą Nr XXXII/13/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza, Uchwała Nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie statutu Gminy Mrocza); uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (73kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (9 stycznia 2014, 13:44:56)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (12 kwietnia 2015, 20:11:37)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 947