NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/363/2013Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2014-2026Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) i art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/363/2013
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2014-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) i art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (60kB) pdf
Pobierz załącznik (1481kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (9 stycznia 2014, 13:19:41)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (12 kwietnia 2015, 20:06:11)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 856