NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/5/240/04Rady Miejskiejz dnia 24 września 2004w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja I Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – priorytet 2 – Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 2.3 – Odnowa Wsi oraz zachowanie i Ochrona Dziedzictwa kulturowegoNa podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. w 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) oraz Uchwały Nr XXI/2/229/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gminie Mrocza na lata 2004-2014”

Uchwała nr XXII/5/240/04
Rady Miejskiej
z dnia 24 września 2004


w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja I Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – priorytet 2 – Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 2.3 – Odnowa Wsi oraz zachowanie i Ochrona Dziedzictwa kulturowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. w 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) oraz Uchwały Nr XXI/2/229/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gminie Mrocza na lata 2004-2014”


pobierz (128kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (30 września 2004, 14:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1370