Uchwała nr XLII/124/09Rady Miejskiejz dnia 18 grudnia 2009w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /1. j. Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.l271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.Nr48, poz. 327iNr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420/oraz art. 166,166a,184 ust.l, pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100,, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz.504/, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/124/09
Rady Miejskiej
z dnia 18 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /1. j. Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.l271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.Nr48, poz. 327iNr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420/oraz art. 166,166a,184 ust.l, pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100,, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz.504/, uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałe (188kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (29 grudnia 2009, 13:44:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215