Uchwała nr XV/104/07Rady Miejskiejz dnia 21 grudnia 2007w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychNa podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042)

Uchwała nr XV/104/07
Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042)


Pobierz (191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 stycznia 2008, 13:13:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1793