Uchwała nr XLII/45/06Rady Miejskiejz dnia 21 lipca 2006w sprawie zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/10/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2005-2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17poz. 128)

Uchwała nr XLII/45/06
Rady Miejskiej
z dnia 21 lipca 2006


w sprawie zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/10/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2005-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17poz. 128)


pobierz (127kB) pdf
pobierz załącznik (92kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (31 lipca 2006, 07:38:31)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (31 lipca 2006, 11:21:19)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 815