NULL string(0) ""

Uchwała nr III/48/2024Rady Miejskiejz dnia 19 czerwca 2024w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy MroczaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 18b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024. poz. 609 z późn. zm.) oraz art 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mroczy postępowania, Rada Miejska w Mroczy uchwala co następuje:

Uchwała nr III/48/2024
Rady Miejskiej
z dnia 19 czerwca 2024


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 18b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024. poz. 609 z późn. zm.) oraz art 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mroczy postępowania, Rada Miejska w Mroczy uchwala co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (322kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (243kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:

  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (7 lipca 2024, 17:57:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71