NULL string(0) ""

Uchwała nr III/41/2024Rady Miejskiejz dnia 19 czerwca 2024zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2024-2042Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 226, art. 227 art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.83) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/41/2024
Rady Miejskiej
z dnia 19 czerwca 2024


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2024-2042

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 226, art. 227 art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.83) uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (4409kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (6969kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:

  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (7 lipca 2024, 17:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56