NULL string(0) ""

Uchwała nr LX/513/2023Rady Miejskiejz dnia 2 czerwca 2023w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LX/513/2023
Rady Miejskiej
z dnia 2 czerwca 2023


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (320kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (240kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (26 czerwca 2023, 18:25:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101