Uchwała nr XLVII/385/2022Rady Miejskiejz dnia 22 kwietnia 2022w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2024 na terenie miasta i gminy Mrocza”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 7 lutego 2022r. Dz. U. z 2022r. poz.559) w związku z art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/385/2022
Rady Miejskiej
z dnia 22 kwietnia 2022


w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2024 na terenie miasta i gminy Mrocza”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 7 lutego 2022r. Dz. U. z 2022r. poz.559) w związku z art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (991kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (1285kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (4 maja 2022, 18:30:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191