Uchwała nr XLVII/380/2022Rady Miejskiejz dnia 22 kwietnia 2022w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559) art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r., poz. 447), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/380/2022
Rady Miejskiej
z dnia 22 kwietnia 2022


w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559) art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r., poz. 447), uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (2600kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (3699kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (4 maja 2022, 18:15:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169