Uchwała nr XXXVIII/299/2021Rady Miejskiejz dnia 31 sierpnia 2021w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024 na terenie miasta i gminy Mrocza” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/299/2021
Rady Miejskiej
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024 na terenie miasta i gminy Mrocza”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (842kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (1412kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 września 2021, 18:41:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62