Uchwała nr XXIX/229/2020Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2021Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm. ) w związku z § 33 Statutu Gminy Mrocza przyjętego Uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. (j.t. Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 marca 2019 r. poz.1443), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/229/2020
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm. ) w związku z § 33 Statutu Gminy Mrocza przyjętego Uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. (j.t. Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 marca 2019 r. poz.1443), uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (258kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (283kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 stycznia 2021, 18:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46