NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/216/2020 Rady Miejskiejz dnia 26 listopada 2020w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art.10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz.673) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/216/2020
Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2020


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art.10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz.673) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002) uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (390kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (405kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6074 z dnia 2020-12-04

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (7 grudnia 2020, 10:47:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 715