Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania
Data: 2020-01-16 14:56:45
Autor: Sebastian Mazur
Dodanie informacji z otwarcia ofert oraz protokołu z otwarcia ofert
Data: 2019-12-24 12:00:12
Autor: Sebastian Mazur
Korekta linku do pliku przedmiaru robót
Data: 2019-12-10 07:16:47
Autor: Sebastian Mazur
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »