Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza.
rejestr zmian informacji

Zmiana lokalizacji informacji
Data: 2016-05-05 10:28:51
Autor: Rafał Kowalkowski
Projekt przeniesiony do archiwum
Data: 2016-05-05 10:25:13
Autor: Rafał Kowalkowski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »