Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Remont chodników na ul. Zwycięstwa w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.8.2018
wartość: pon. 5.225.000 Euro
termin składania ofert: 19 września 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum Społeczno - Kulturalnego dla mieszkańców sołectwa

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.4.2017
wartość: pon. 5.225.000 Euro
termin składania ofert: 6 lipca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)