Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach Projektu pn. "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza" - część V

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.6.2015
wartość: poniżej 207.000 Euro
termin składania ofert: 6 listopada 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach Projektu pn. "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza" - część V

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.5.2015
wartość: poniżej 207.000 Euro
termin składania ofert: 6 października 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)