Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.11.2014
wartość: poniżej 5.186.000 Euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Bieżące tankowanie na stacji paliw oddalonych do 8 km od siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SSZ.271.2.2014
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 22 października 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 090114C relacji Witosław - Wyrza w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1.183 metrów

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.7.2014
wartość: poniżej 5.186.000 Euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pełna treść informacji dodana jako plik do pobrania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)