Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Dostawa paliw napędowych z przeznaczeniem dla środków transportu UMiG w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI.271.16.PN.2011
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Dostawa paliw napędowych z przeznaczeniem dla środków transportu UMiG w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI.271.15.PN.2011
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu, Gmina Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Wolna ręka
nr sprawy: RI.271.14.WR.2011
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu, Gmina Mrocza – Etap III

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI.271.13.PN.2011
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 15 listopada 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu, Gmina Mrocza – Etap II

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI.271.12.PN.2011
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 2 listopada 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.845.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI.271.9.PN.2011
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 14 września 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

Remont pokrycia dachowego na Gimnazjum w Mroczy

zamawiający: Miasto i Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI.271.8.PN.2011
wartość: poniżej 4.845.000 Euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)