Przetargi unieważnione z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Na ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego na długości 1,0 km w sołectwie Drążno (droga gminna Drążno-Drążonek).

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 13 lipca 2004
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) Urząd Miasta i Gminy w Mroczy informuje, że zostało unieważnione postępowanie z dnia 13 lipca 2004 r. o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego na długości 1,0 km w sołectwie Drążono (droga gminna Drążono – Drążonek) na terenie Gminy Mrocza od km 0+650,50 do km 1+650,50. Przyczyną unieważnienia postępowania w przetargu nieograniczonym jest następujący powód: w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jest to zgodne z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)