Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Budowa targowiska miejskiego w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.18.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Mrocza oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.17.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 26.200 litrów oraz zapewnienie zbiornika do magazynowania i wydawania oleju napędowego wyposażonego w dystrybutor z licznikiem, o pojemności 2 - 3 tys. litrów.

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SSZ.271.2.2.2018
wartość: pon. 30.000 Euro
termin składania ofert: 29 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie dodano, jako plik do pobrania 

zamówienie na:

Odbudowa dróg gminnych na terenie gminy Mrocza uszkodzonych w wyniku nawałnicy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: SSZ.271.3.16.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 23 października 2018  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano, jako plik do pobrania 

zamówienie na:

Rozbudowa skrzyżowania ulic 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy - budowa kanalizacji deszczowej

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.15.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 12 października 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mrocza uszkodzonych w wyniku nawałnicy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.14.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 października 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Odbudowa dróg gminnych na terenie gminy Mrocza uszkodzonych w wyniku nawałnicy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.13.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 28 września 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Budowa trzech kompleksów Otwartych Sref Aktywności na terenie Gminy Mrocza - Otwarta Strefa Aktywności w Rościminie

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: SSZ.271.3.12.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 14 września 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej do Parku Jagiełły

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.10.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Budowa trzech kompleksów Otwartych Sref Aktywności na terenie Gminy Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.11.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. Udzielenie zamówienia w zakresie części I oraz unieważnienie postępowania w zakresie części II i III. 

zamówienie na:

Zaciągnięcie zobowiązania w formie wykupu wierzytelności długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mrocza w kwocie do 758.979,78 zł

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.8.2018
wartość: pon. 221.000 Euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Kościelnej, Słonecznej, Wacława Polewczyńskiego ”Połomskiego”, budowa ulicy Spokojnej – etap II w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.6.2018
wartość: pon. 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 5 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Kościelnej, Słonecznej, Wacława Polewczyńskiego ”Połomskiego”, budowa ulicy Spokojnej – etap II w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.4.2018
wartość: pon. 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2018 roku - 1.620.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.3.2018
wartość: pon. 221.000 Euro
termin składania ofert: 16 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 1 szt. używanego samochodu ciężarowego do 3,5 t

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RK.271.1.2018
wartość: pon. 30.000 Euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalety publicznej w miejscowości Rościmin i Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.2.2018
wartość: pon. 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 30 marca 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako pliku do pobrania. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza - Chwałka - Słupówko - Wiele - Drzewianowo w Gminie Mrocza - Etap II

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.1.2018
wartość: pon. 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 2 marca 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.1.1.2018
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2018  11:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załączonym protokole 

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)