Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizacje zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza, p n.: Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-4/PN/2010
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 20 września 2010  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania  

zamówienie na:

Dostawa mebli i wyposażenia do świetlic wiejskich w Matyldzinie i Wyrzy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-5/PN/2010
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 15 września 2010  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania  

zamówienie na:

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza – Etap II Witosław – Rajgród

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-3/PN/2010
wartość: poniżej 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 6 sierpnia 2010  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizacje zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza, p n.: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Matyldzin i Wyrza w Gminie Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-2/PN/2010
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2010  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

II- Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony ustny
nr sprawy: 2010
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2010  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 18 czerwca 2010r o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 309 II-piętro został przeprowadzony II - przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej działki przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej - numer ewidencyjny 246/45 - powierzchnia 1,35,92 ha - księga wieczysta KW Nr 8259 - cena wywoławcza – 117.500,00 zł W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w działkę komisja przetargowa stosownie do art. 39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 Nr 261 poz.2603 z póżn. zm.) proponuje przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w działki. Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.  

zamówienie na:

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI-Z.341-1/PN/2
wartość: poniżej 4.845.000 Euro
termin składania ofert: 17 maja 2010  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania 

zamówienie na:

Przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę i zagospodarowanie części działki - z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położonej w Wyrzy.

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.340-01/2010
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 16 maja 2010  24:00
wynik postępowania: Wynik dodano jako plik do pobrania 

zamówienie na:

sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2010
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 10 maja 2010  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 13 maja 2010r o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 309 II-piętro został przeprowadzony I - przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej działki przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej - numer ewidencyjny 246/45 - powierzchnia 1,35,92 ha - księga wieczysta KW Nr 8259 - cena wywoławcza – 138.353,00 zł Komisja stwierdziła, że wadium w kwocie – 13.835,30 zł zostało wpłacone, natomiast o wyznaczonej godzinie osoba wpłacająca wadium nie zgłosiła się na przetarg. W związku z powyższym komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2008r Nr 59, poz. 369) proponuje przeprowadzenie II - przetargu na sprzedaż w/w działki. Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.  

zamówienie na:

sprzeda działki budowlanej położonej w Wielu Gmina Mrocza

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2010
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 2 kwietnia 2010  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 6 kwietnia 2010r o godz. 11°° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sala narad pok. Nr 309 II-piętro został przeprowadzony III-przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 204/2 o pow. 0,08,78 ha przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położona w Wielu gm. Mrocza. Cena wywoławcza – 8.769,60 zł W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w działkę komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2008r Nr.59, poz. 369) proponuje przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w działki. Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl. 

zamówienie na:

sprzedaż urządzeń kotłowni z demontażu

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 16 marca 2010  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 19 marca 2010r o godz. 9³° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 309 II-piętro został przeprowadzony przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następujących urządzeń kotłowni z demontażu: 1) Kocioł olejowy SCHAFER DOMOBLOC cena wywoławcza - 2.169,00 zł wadium - 216,90 zł 2) Pojemnościowy podgrzewacz wody SB cena wywoławcza - 362,50 zł wadium - 36,25 zł 3) Naczynie wzbiorcze Reflex ST cena wywoławcza - 1.644,50 zł wadium - 164,45 zł W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w urządzenia komisja przetargowa proponuje w/w urządzenia przeznaczyć do złomowania. 

zamówienie na:

Budowa obwodnicy Miasta Mrocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 od km 0+000 do km 4+166

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-17/PN/2009
wartość: poniżej 5.150.000 Euro
termin składania ofert: 15 lutego 2010  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

sprzedaż urządzeń kotłowni z demontażu

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 8 lutego 2010  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 11 stycznia 2010r o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 309 II-piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących urządzeń kotłowni z demontażu: 1) Kocioł olejowy SCHAFER DOMOBLOC cena wywoławcza - 4.338,00zł wadium - 433,00zł 2) Pojemnościowy podgrzewacz wody SB cena wywoławcza - 725,00 zł wadium - 72,50 zł 3) Naczynie wzbiorcze Reflex ST cena wywoławcza - 3.289,00 zł wadium - 328,90zł W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w urządzenia komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r Nr 261, poz.2603z późn.zm.) proponuje przeprowadzenie II-przetargu nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia I-przetargu. Ogłoszenie o terminie II – przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)