Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »zamówienie na:

sprzedaż lokali mieszkalnych

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 15 listopada 2007  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 20 listopada 2007r o godz. 10ºº w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mrocza został przeprowadzony przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących lokali mieszkalnych poł. w Drzewianowie 22 gm. Mrocza. 1) lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni – 52,22 m² udział lokalu w nieruchomości wspólnej 1162/10000 w gruntach działki nr 50/3. Cena wywoławcza – 42.090,00 zł. Wadium – 4.209,00 zł. 2) lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni – 50,20 m² udział lokalu w nieruchomości wspólnej 1117/10000 w gruntach działki nr 50/3. Cena wywoławcza – 40.826,00 zł. Wadium – 4.082,60 zł. 3) lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni – 48,90 m² udział lokalu w nieruchomości wspólnej 1088/10000 w gruntach działki nr 50/3. Cena wywoławcza – 40.120,00 zł. Wadium – 4012,00 zł. W wyniku przetargu sprzedano lokal mieszkalny nr 8 za cenę – 40.521,20 zł + VAT 7% to daje łącznie kwotę – 43.357,68 zł. Nieruchomość lokalową nabyli Państwo Marek i Anita Jurek. W związku z brakiem wpłaty wadium na lokale mieszkalne nr 5 i nr 7 komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r Nr 261, poz. 2603) postanowiła, że zostanie ogłoszony III-przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w lokali. Przetarg zostanie ogłoszony w terminie do 6-ciu miesięcy licząc od dnia zamknięcia II-przetargu. Ogłoszenie o terminie III-przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl. 

zamówienie na:

sprzedaż działek rolnych

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 211.000 Euro
termin składania ofert: 31 października 2007  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 5 listopada 2007r o godz 10°° w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mrocza został przeprowadzony przetarg ograniczony na sprzedaż następujących działek rolnych: 1) - nr geod. 424/7 - powierzchnia 0,01,06 ha - księga wieczysta KW Nr 8533 - cena wywoławcza - 2.606,00 zł - wadium – 260,60 zł 2) - nr geod. 424/8 - powierzchnia 0,00,49 ha - ksiega wieczysta KW Nr 8533 - cena wywoławcza – 1.248,00 zł - wadium – 124,80 zł W wyniku przetargu działke nr 424/7 za kwote 2.632,06 zł nabyły Pani Joanna Stasiak- Ormińska i Pani Mirosława Stasiak. W związku z brakiem wpłaty wadium na działke nr 424/8 komisja przetargowa stosownie do art. 39 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 z póżn.zmianami) postanowiła że zostanie ogłoszony II-przetarg ograniczony na sprzedaż w/w działki. Przetarg zostanie ogłoszony w terminie do 6-ciu miesięcy licząc od dnia zamknięcia I-przetargu. Ogłoszenie o terminie II-przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.  

zamówienie na:

sprzedaz działek budowlanych

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 19 października 2007  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 25 października 2007 r. o godz 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mrocza został rostrzygnięty przetarg nieograniczony n sprzedaż następujących działek budowlanych: 1) nr geod. 52/5 - powierzchnia 0,12,15 ha - księga wieczysta KW Nr 18742 - cena wywoławcza -14.930,00 zł bez VAT-u - do przetargu przystąpił jeden oferent - w wyniku przetargu osiągnięto cenę – 15.079,30 zł netto + VAT 22% to daje łącznie - 18.396,75 zł brutto. - nabywcami nieruchomości zostali państwo Alina i Jacek Zimniccy. 2) nr geod. 52/6 - powierzchnia 0,13.09 ha - ksiega wieczysta KW Nr 18743 - cena wywoławcza – 15.930,00 zł bez VAT-u - do przetargu przystąpiły dwóch oferentów - w wyniku przetargu osiągnięto cenę – 19.189,30 zł netto + VAT 22% to daje łącznie – 23.410,95 zł - nabywcą nieruchomości został Pan Tomasz Horeczy 

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Burmistrza Ciążyńskiego w Mieście Mrocza – Etap I

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.278.000 Euro
termin składania ofert: 4 października 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

sprzedaż lokali mieszkalnych

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 24 września 2007  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 28 września 2007r o godz. 10ºº w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mrocza został przeprowadzony przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących lokali mieszkalnych poł. w Drzewianowie 22 gm. Mrocza. 1) lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni – 52,22 m² udział lokalu w nieruchomości wspólnej 1162/10000 w gruntach działki nr 50/3. Cena wywoławcza – 42.090,00 zł. Wadium – 4.209,00 zł. 2) lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni – 50,47 m² udział lokalu w nieruchomości wspólnej 1123/10000 w gruntach działki nr 50/3. Cena wywoławcza – 41.046,00 zł Wadium – 4.104,60 zł. 3) lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni – 50,20 m² udział lokalu w nieruchomości wspólnej 1117/10000 w gruntach działki nr 50/3. Cena wywoławcza – 40.826,00 zł. Wadium – 4.082,60 zł. 4) lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni – 48,90 m² udział lokalu w nieruchomości wspólnej 1088/10000 w gruntach działki nr 50/3. Cena wywoławcza – 40.120,00 zł. Wadium – 4012,00 zł. W wyniku przetargu sprzedano lokal mieszkalny nr 6 za cenę – 41.456,46 zł + VAT 7% to daje łącznie kwotę – 44.358,41 zł. Nieruchomość lokalową nabyli Państwo Janusz i Agnieszka Wojtczak. W związku z brakiem wpłaty wadium na lokale mieszkalne nr 5, nr 7 i nr 8 komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r Nr 261, poz. 2603) postanowiła, że zostanie ogłoszony II-przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w lokali. Przetarg zostanie ogłoszony w terminie do 6-ciu miesięcy licząc od dnia zamknięcia I-przetargu. Ogłoszenie o terminie II-przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl. 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego typu L (lekki), węgla oraz miału węglowego

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 13 września 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Zaciągnięcie komercyjnych kredytów długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mrocza

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 12 września 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

sprzedaż działki

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2007  15:00
wynik postępowania: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 28 sierpnia 2007r o godz. 10ºº w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mrocza został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej: - nr geod. 520/2 - pow. 0,34,48 ha - księga wieczysta nr 8537 - cena wywoławcza 37.100,00 zł + 22% VAT - do przetargu przystąpiły dwie osoby - w wyniku przetargu osiągnięto cenę – 37.860,00 zł netto + VAT 22% to daje łącznie kwotę – 46.189,20 zł brutto. - nabywcą nieruchomości został pan Bogdan Chyrchel 

zamówienie na:

Dzierżawa i serwis, w przypadku awarii, urządzeń do samoczynnej rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach publicznych na terenie Gminy Mrocza

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulic w Mieście Mrocza

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.278.000 Euro
termin składania ofert: 31 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.278.000 Euro
termin składania ofert: 27 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Zaciągnięcie komercyjnych kredytów długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mrocza

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 2 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2007/2008

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Polnej w Mroczy

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych branży drogowej ulic Miasta Mrocza

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 11 maja 2007  13:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Wykonanie usług szacowania nieruchomości

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 11 maja 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

na ubezpieczenia majątku Miasta i Gminy Mrocza

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 7 maja 2007  12:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

sprzedaż działki budowlanej

zamawiający: Miasto i Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2007  15:00
wynik postępowania: Protokół Nr I/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. z I – przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne poł. w Wielu. Komisja w składzie: Joanna Nickel, Wiesława Józefowicz, Barbara Swit o godz. 10.00 stwierdziła brak wpłaty wadium na wymienioną nieruchomość co oznacza, że nikt nie przystąpił do przetargu wobec powyższego I-przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Komisja stosownie do art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr. 261, poz. 2603) postanowiła zaproponować przeprowadzenie II – przetargu nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia I – przetargu. Ogłoszenie o terminie II – przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl. Na tym protokół zakończono. 

zamówienie na:

Remont przepustu drogowego na rzece Orla w miejscowości Orzelski Młyn

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Dostawa przydomowych oczyszczalni ścieków do pojedynczych gospodarstw wiejskich na terenie Gminy Mrocza

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2007  11:00
wynik postępowania: Ze względu na tabelaryczny sposób przedstawienia rozstrzygnięcia, oryginał zamieszczono na dole strony, jako plik do pobrania.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »