Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RO.271.3.3.2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RO.271.3.2.2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

zamówienie na:

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cześci terenów w obrebie Modrakowo i Wyrza, gmina Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.1.3.2020
wartość: poniżej 15 000 Euro
termin składania ofert: 17 lutego 2020  12:00
wynik postępowania: wynik rozstrzygnięcia umieszczono w załączniku 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.1.2020
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 090148C Modrakowo - Kosowo

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.22.2019
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 16 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)