Przetargi aktualne z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RO.271.3.2.2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)