Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dnia 02.03.2023 r.02.03.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dnia 02.03.2023 r.

02.03.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)  dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza -Witosław”, w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Pobierz Zawiadomienie-Obwieszczenie (104kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (2 marca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (6 marca 2023, 14:40:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114