Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa -'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. 390/10 i 390/11 obr. Mroc16.01.2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa -'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. 390/10 i 390/11 obr. Mroc

16.01.2023


Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ewidencyjnych nr 390/10 i 390/11, obręb Mrocza, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie”.
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wraz z załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RZŚ.4360.27.2022.SG z dnia 28 lipca 2022 r., Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.142.2022.JM.5 z dnia 5 stycznia 2023r,  Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią znak: NNZ.9022.2.3.52.22 z dnia 07.07.2022 r.), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 108, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00, tel. (52) 386 74 26.
- składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), w terminie 30 dni,  od  20.01.2023 r. do 20.02.2023 r., na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza – Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska; poczta elektroniczna – urzad@mrocza.pl .


Pobierz obwieszczenie (231kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (16 stycznia 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (17 stycznia 2023, 12:38:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71